...


Lejla Slavec

Vera vase za otroke in mladostnike

Izobraževalni program

Po programu »Vera Vase« katerega avtorica je Josipa Prebeg, se je rodila zamisel razširiti ta program tudi na otroke.

Izobraževalni program »Vera Vase za otroke in mlade« je nastal kot želja podpreti posameznikov pristen stik s sabo in ljudmi okoli njega in to že v otroštvu.

Tako lahko že od samega začetka otrok razvija v sebi kar že ima in kar je najlepšega v njem.

Ko potem ta otrok odraste lahko prispeva odgovorno in konkretno v smeri humanosti in ustvarjalnosti.

Delavnice vodi mag. psih. Lejla Slavec, soustanoviteljica Inštituta Vera Vase.

Diplomirala je v Padovi iz Razvojne Psihologije.

Svoj študij je dopolnila z magisterijem iz Klinične Psihologije, enoletno prakso z otroki in mladostniki v Slovenski Psiho-Socio-Pedagoški službi na Tržaškem in dodatnimi tečaji za izpopolnitev profesionalnega profila.

Bila je aktivna članica Centra za Psihoterapijo in Psihosocialno pomoč v Kopru (CPPK) in soudeležena pri projektih, ki krepijo socialne veščine v otroku in mladostniku.

Pri večletnem stiku z mladimi je opazila, kako otroci in mladi potrebujejo nekoga, ki jim prisluhne in jih podpre pri iskanju možne poti, ki jim pomaga graditi dobro samopodobo, ki jim je ob strani ko se poskušajo uveljaviti med vrstniki in med odraslimi, ter pri gojenju njihovih pristnih želja, iskanju suverenosti v uspehu in neuspehu, zvestobi, usklajenosti z drugimi, samouresničenju in povezovanju s svetom na način brez zahtev.

Izobraževalni program »Vera Vase za otroke in mladostnike« predvideva ciklus srečanj s ciljem okrepiti otrokovo samopodobo in ga podpreti pri iskanju pristnega stika s seboj in drugimi.

Namen programa je nuditi možnost učenja skozi igro v živem, humanem, dinamičnem in čutečem stiku s sočlovekom in ustvariti vez s seboj in z drugimi.

Vsako srečanje bo v okviru praktičnih vaj vodilo otroka do spoznanj in ga naučilo nečesa novega.

Obravnavane tematike

- Zaupanje in predanost, nemoč in preživetje, navezovanje, odnos do matere, korenine naše sposobnosti, da ljubimo

- Potreba po samostojnosti in potreba po stiku, odnos do očeta in potreba po uveljavitvi, bolečina in jeza v potegovanju za svobodo in vrednost

- Proces odpuščanja, hvaležnost in sočutje

- Pristne želje in načrti, sprejemanje lastne enkratnosti

- Raziskovanje, moč, suverenost v uspehu in neuspehu, dostojanstvo, svet kot razkošje

- Komunikacija ki gradi, pristnost, odpoved napadalnosti, moč poslušanja, stik z resnico, zvestoba sebi, usklajenost s prostorom, časom, ljudmi

- Preseganje ovir z iskanjem ugodja, posluh in odprtost za novo, jasnost v pogledu na življenje, lahkotnost in hvaležnost

Potek

- Srečanja trajajo okvirno 2 uri

- Program se lahko odvija v okviru šolske ali izvenšolske dejavnosti

- Srečanja lahko potekajo enkrat tedensko, enkrat vsaka dva tedna ali enkrat mesečno

- Časovni obseg celotnega programa je odvisen od dogovora